BRODHA V – AIGIRI NANDINI

Credits

Director
Mikhail Mehra
Cinematographer
Zaryan Patel
Line Producer
Durgesh Dadihch
Editor
Mikhail Mehra
Make-up
Vijay R. Guddam

Cast
V – Brodha V
Mathur – Gorak
Jennifer – Avisa Keskar
Maliaka – Atiya Goni
Mamtaji – Sneha Singh
Rahul – Malav Virani
Office worker – Parijat Kaushik
Driver – Multi P. Man
Junior Bookie #1 – Pankaj Sarang
Junior Bookie #2 – Lalit Sippi
Junior Bookie #3 – Sanjay Wagh

Label
Sony Music Entertainment Pvt. Ltd.